KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ZABIEGÓW FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W DOMACH PACJENTÓW

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów.

Oferty należy składać do dnia 23.08.2023 r. do godz. 10:00.

ogłoszenie 04.08.2023

załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

załącznik nr 3- formularz ofertowy

załącznik nr 4- formularz cenowy

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 06.09.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Informacja- zmiana terminu składania

informacja o wyborze oferty 25.09.2023