[:pl]Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: dostawę urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 15.11.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców 14.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i 2[:]