[:pl]Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych

Oferty należy składać do dnia 27.09.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

Ogłoszenie lek chorób wewnętrznych

 [:]