[:pl]Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii.

Oferty należy składać do dnia 26.09.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

ogloszenie psycholog-psychoterapeuta

Informacja[:]