[:pl]Dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: dostawę urządzeń medycznych dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do dnia 04.10.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe

Załączniki-wersja edytowalna

Informacja dla Wykonawców 27.09.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 08.10.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego – Informacja dla Wykonawców 03.10.2019

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 11.10.2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Informacja dla Wykonawców 07.10.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1, 3 i 4 postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 2 postępowania[:]