[:pl]ZP14-2019 Modernizacja serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego pomieszczenia i dostosowania pomieszczenia do obowiązujących przepisów prawa[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na Modernizację serwerowni w zakresie przeniesienia jej do innego pomieszczenia i dostosowania pomieszczenia do obowiązujących przepisów prawa.

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

https://www.zozmswia.pl/przetarg/zp14-2019-modernizacja-serwerowni-w-zakresie-przeniesienia-jej-do-innego-pomieszczenia-i-dostosowania-pomieszczenia-do-obowiazujacych-przepisow-prawa/[:]