[:pl]ZP1-2017 „Usługę całodobowej stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej) i mobilnej (za pomocą wsparcia tzw. mobilnej grupy interwencyjnej) ochrony fizycznej osób oraz zabezpieczenie przez Wykonawcę terenu użytkowanego przez SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku położony przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku, w tym budynków oraz innego mienia znajdującego się na tym terenie”[:]

[:pl]Okres obowiązywania od  01.02.2017r. do 09.02.2017r. – https://www.zozmswia.pl/przetarg/zp1-2017-usluge-calodobowej-stacjonarnej-w-obsadzie-jednoosobowej-i-mobilnej-za-pomoca-wsparcia-tzw-mobilnej-grupy-interwencyjnej-ochrony-fizycznej-osob-oraz-zabezpieczenie-przez-wykonaw/[:]