[:pl]ZP1-2017 „Usługę całodobowej stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej) i mobilnej (za pomocą wsparcia tzw. mobilnej grupy interwencyjnej) ochrony fizycznej osób oraz zabezpieczenie przez Wykonawcę terenu użytkowanego przez SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku położony przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku, w tym budynków oraz innego mienia znajdującego się na tym terenie”[:]

[:pl]Okres obowiązywania od  01.02.2017r. do 09.02.2017r.

SIWZ

ogłoszenie

Zmiana numeru konta wadium Zmian numeru konta wadium

Odpowiedzi na pytania odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wyborze oferty ogłoszenie o wyborze ofert

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 [:]