ZP 8-2019 Dostawa i montaż sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych wraz z wykonaniem prac instalacyjnych

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż sprzętu informatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych wraz z wykonaniem prac instalacyjnych.

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

https://www.zozmswia.pl/przetarg/zp-8-2019-dostawa-i-montaz-sprzetu-informatycznego-oraz-materialow-eksploatacyjnych-wraz-z-wykonaniem-prac-instalacyjnych/