[:pl]Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Oferty należy składać do dnia 4 grudnia 2020 roku godz. 14:00

https://www.zozmswia.pl/konkurs/zapytanie-ofertowe-w-postepowaniu-na-wybor-instytucji-finansowej-zarzadzajacej-i-prowadzacej-pracownicze-plany-kapitalowe/[:]