[:pl]Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z warunkami zawartymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Oferty należy składać do dnia 4 grudnia 2020 roku godz. 14:00

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Informacja dla Wykonawców  24.11.2020

Informacja z wyboru instytucji finansowej

 

 [:]