[:pl]ZAPROSZENIE do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej dotyczącej stanu technicznego stropu nad parterem budynku „H”, znajdującym się na terenie SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku.
Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2016r. o godz. 11:00.
Szczegóły ogłoszenia znajdują się w zakładce KONKURSY https://www.zozmswia.pl/konkurs/zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-wykonanie-ekspertyzy/[:]