[:pl]Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej dotyczącej stanu technicznego stropu nad parterem budynku „H”, znajdującym się na terenie SPZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku.
Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2016r. o godz. 11:00.
Kryterium oceny ofert: cena 100%.

UWAGA: Zmian opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu składania ofert. 
Termin składania ofert upływa w dniu 30.11.2016r. o godz. 11:00.

opis przedmiotu zamówienia – zmiana

Szczegóły oferty poniżej:
zaproszenie
umowa
formularz ofertowy
OPZ
informacja-o-wyborze

 

 [:]