MODERNIZACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH I NA KLATKACH SCHODOWYCH BUDYNKÓW SZPITALA II postępowanie

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na modernizacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych budynków Szpitala.

Termin składania ofert 19 maja 2022 r. godz. 12:00

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://zozmswia.logintrade.net/zapytania_email,84278,1c5f63fd30fe543aa8ddbd4c32e43e05.html