Modernizacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych budynków Szpitala

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na modernizacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego w ciągach komunikacyjnych i na klatkach schodowych budynków Szpitala.

Termin składania ofert 19 kwietnia 2022 r. godz. 12:00

Postępowanie prowadzone jest na stronie:

https://zozmswia.logintrade.net/zapytania_email,80789,abf10924a290073ac1522aab6cd604d0.html