[:pl]Wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST
E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Oferty należy składać do 10 lipca 2017 roku do godz. 10:00

https://www.zozmswia.pl/konkurs/wykonanie-oraz-dostarczenie-materialow-promocyjnych-na-potrzeby-realizacji-projektu-pn-elektroniczna-platforma-uslug-medycznych-otwarty-otwock-wspolfinansowanego-z-europejskiego-fu/[:]