[:pl]Wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020[:]

[:pl]

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST
E-POTENCJAŁU MAZOWSZA” działania 2.1 „E-USŁUGI” poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Oferty należy składać do 10 lipca 2017 roku do godz. 10:00 – Zapytanie ofertowe

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT do dnia 12.07.2017 r. do godz. 10:00

Informacja dla Wykonawców

Modyfikacja zapytania ofertowego

Informacja dla Wykonawców II

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]