[:pl]Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej elektrotrzymaczy drzwiowych na drzwiach przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na nawykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej elektrotrzymaczy drzwiowych na drzwiach przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych.

Oferty należy składać do dnia 29 sierpnia 2018 r. godz. 12:00.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/wykonanie-kompletnej-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-elektrotrzymaczy-drzwiowych-na-drzwiach-przeciwpozarowych-wraz-z-uzyskaniem-w-starostwie-powiatowym-w-otwocku-w-imieniu-zamawiajacego-odpowie/[:]