[:pl]Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej elektrotrzymaczy drzwiowych na drzwiach przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych.[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na nawykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej elektrotrzymaczy drzwiowych na drzwiach przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem w Starostwie Powiatowym w Otwocku w imieniu Zamawiającego odpowiedniego dokumentu pozwalającego na realizację robót budowlanych.

Oferty należy składać do dnia 29 sierpnia 2018 r. godz. 12:00.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu[:]