[:pl]Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót budowlanych na I piętrze budynku A oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych”[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót budowlanych na I piętrze budynku A oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych”

https://www.zozmswia.pl/konkurs/wykonanie-kompletnej-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-dla-robot-budowlanych-na-i-pietrze-budynku-a-oraz-pelnienie-nadzoru-autorskiego-w-ramach-zadania-inwestycyjnego-pn-dostosowanie-pom/[:]