[:pl]Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót budowlanych na I piętrze budynku A oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych”[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót budowlanych na I piętrze budynku A oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych do obowiązujących norm prawnych”

Oferty należy składać do 17 października 2017 roku do godz. 10:00 – nastąpiła oczywista omyłka w zapytaniu ofertowym, termin składania ofert upływa 17 października – poprawione Zapytanie ofertowe

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 19 października 2017 roku godz. 10:00 – Informacja dla Wykonawców 13.10.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu[:]