[:pl]Usługa doradcza w zakresie udokumentowania i wdrożenia znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 w Systemie Zarządzania Jakością[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na usługę doradczą w zakresie udokumentowania i wdrożenia znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 w Systemie Zarządzania Jakością

Oferty należy składać do 31 stycznia 2018 roku do godz. 12:00

https://www.zozmswia.pl/konkurs/usluga-doradcza-w-zakresie-udokumentowania-i-wdrozenia-znowelizowanych-wymagan-normy-pn-en-iso-90012015-w-systemie-zarzadzania-jakoscia/[:]