[:pl]Usługa doradcza w zakresie udokumentowania i wdrożenia znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 w Systemie Zarządzania Jakością[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na usługę doradczą w zakresie udokumentowania i wdrożenia znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 w Systemie Zarządzania Jakością

Oferty należy składać do 31 stycznia 2018 roku do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe

Informacja dla Wykonawców 29.01.2018

Zapytanie ofertowe modyfikacja 29.01.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty[:]