[:pl]Usługa całodobowej stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej) i mobilnej (za pomocą wsparcia tzw. mobilnej grupy interwencyjnej) ochrony fizycznej osób oraz zabezpieczenie przez Wykonawcę terenu użytkowanego przez SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku położony przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku, w tym budynków oraz innego mienia znajdującego się na tym terenie[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do składania ofert na „Usługę całodobowej stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej) i mobilnej (za pomocą wsparcia tzw. mobilnej grupy interwencyjnej) ochrony fizycznej osób oraz zabezpieczenie przez Wykonawcę terenu użytkowanego przez SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku położony przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku, w tym budynków oraz innego mienia znajdującego się na tym terenie.”

Termin składania ofert 31 stycznia 2019 r. godz. 9:30

https://www.zozmswia.pl/przetarg/usluga-calodobowej-stacjonarnej-w-obsadzie-jednoosobowej-i-mobilnej-za-pomoca-wsparcia-tzw-mobilnej-grupy-interwencyjnej-ochrony-fizycznej-osob-oraz-zabezpieczenie-przez-wykonawce-terenu-uzytkowa/[:]