[:pl]ZP 1 -2019 Usługa całodobowej stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej) i mobilnej (za pomocą wsparcia tzw. mobilnej grupy interwencyjnej) ochrony fizycznej osób oraz zabezpieczenie przez Wykonawcę terenu użytkowanego przez SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku położony przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku, w tym budynków oraz innego mienia znajdującego się na tym terenie[:]

[:pl]Termin składania ofert 31 stycznia 2019 r. godz. 9:30.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja dla Wykonawców 29.01.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – zmiany zaznaczono na czerwono

Modyfikacja SIWZ 29.01.2019

Załączniki w wersji edytowalnej

Informacja dla Wykonawców 01.02.2019

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o udzieleniu zamówienia[:]