[:pl]Szpital wygrywa przed Krajową Izbą Odwoławczą[:]

[:pl]Wyrokiem z dnia 06.06.2018 r. KIO podzieliła argumentację SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku i oddaliła odwołanie złożone w związku z przetargiem pn. Budowa i wdrożenie – „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”. Jak wskazano w uzasadnieniu do wyroku „postanowienia SIWZ (wraz z OPZ po zapowiadanej modyfikacji) są ukierunkowane na otrzymanie rozwiązania informatycznego, które nie dość, że będzie odpowiadać potrzebom teleinformatycznym Zamawiającego, ale też będzie w pełni bezpieczne i niezawodne”, co ma zapewnić wymaganie, aby funkcjonalności zostały zaprezentowane i poddane weryfikacji z wykorzystaniem próbki dostarczonej w zestawie demonstracyjnym do oferty.

Ponadto Izba uznała, iż „w zakresie tych zarzutów [przyp. – prezentacja funkcjonalności polegającej na współpracy z infokioskami oraz prezentacja funkcjonalności związanych ze sterowaniem ruchem pacjentów] (…) Izba zwraca uwagę, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostarczenia infokiosków, a jedynie – funkcjonalności pozwalających na współpracę z infokioskami(…)”.

 

Więcej informacji – Informacja dla Wykonawców-KIO 21.06.2018

https://www.zozmswia.pl/przetarg/zp-2-2018-budowa-i-wdrozenie-elektroniczna-platforma-uslug-medycznych-otwarty-otwock/[:]