[:pl]ZP 2 – 2018 Budowa i wdrożenie – „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”[:]

[:pl]Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ -NIEAKTUALNY SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ-NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1b do SIWZ_(Wykaz sprzętu)-NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1c do SIWZ_Szczegółowy Projekt-NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 2 do SIWZ_(Metodyka zarządzania)

Załącznik nr 3 do SIWZ_(Prezentacja_Systemu)-NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 4 do SIWZ_Harmonogram_Zadanie nr 1-NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 4 do SIWZ_Harmonogram_Zadanie nr 2-NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 5 do SIWZ_(wykaz usług)

Załącznik nr 6 do SIWZ_(Wykaz osób)-NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 7 do SIWZ_(JEDZ) – Otwock 19 kwietnia 2018 roku + wersja edytowalna Załącznik nr 7 do SIWZ_(JEDZ) – Otwock 19 kwietnia 2018 roku

Załącznik nr 8 do SIWZ_(Grupa Kaitałowa)

Załącznik nr 9 do SIWZ_(Formularz oferty) – Oprogramowanie_Zadanie nr 1

Załącznik nr 9 do SIWZ_(Formularz oferty) – Sprzęt_Zadanie nr 2

Załącznik nr 10 do SIWZ_(Wykaz sprzętu) Otwock_Zadanie nr 1-NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 10 do SIWZ_(Wykaz sprzętu) Otwock_Zadanie nr 2-NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 11 do SIWZ_(Funkc.dodatkowe)-NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 12 do SIWZ_(IPU) – Oprogramowanie_Zadanie nr 1 -NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK+ Załącznik nr 12 do SIWZ_(IPU) – Oprogramowanie – załącznik nr 2 do umowy (wykaz sprzętu) + Załacznik nr 4 do umowy – Umowa ochrona danych osobowych-NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 12 do SIWZ_(IPU) – Sprzęt_Zadanie nr 2-NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

Zawiadomienie o złożeniu odwołań + Odwołanie ATENDE Medica + Odwołanie SIMPLE S.A. + Odwołanie Comarch Healthcare

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  – Informacja dla Wykonawców-21.05.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu 21.05.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 25.05.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – Informacja dla Wykonawców-29.05.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu 29.05.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 31.05.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – Informacja dla Wykonawców-08.06.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu 08.06.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 12.06.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – Informacja dla Wykonawców-13.06.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu 13.06.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 15.06.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu 14.06.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 16.06.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – Informacja dla Wykonawców 14.06.2018

Informacja dla Wykonawców-RODO 14.06.2018

Oświadczenie RODO 14.06.2018

Modyfikacja SIWZ_14.06.2018 ZMIANA – SIWZ NIEAKTUALNE

Załącznik nr 1a do SIWZ 14.06.2018 ZMIANA.docx – ZAŁĄCZNIK NIEAKTUALNY

Załącznik nr 1b do SIWZ_(Wykaz sprzętu) 14.06.2018 ZMIANA – NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1c do SIWZ_Szczegółowy Projekt 14.06.2018 ZMIANA

Załącznik nr 3 do SIWZ_(Prezentacja_Systemu) 14.06.2018 ZMIANA

Załącznik nr 4 do SIWZ_Harmonogram_Zadanie 1 14.06.2018 ZMIANA

Załącznik nr 4 do SIWZ_Harmonogram_Zadanie 2 14.06.2018 ZMIANA

Załącznik nr 6 do SIWZ_(Wykaz osób) 14.06.2018 ZMIANA – ZAŁĄCZNIK NIEAKTUALNY

Załącznik nr 10 do SIWZ_(Wykaz sprzętu) Otwock_Zadanie nr 1 14.06.2018 ZMIANA – ZAŁĄCZNIK NIEAKTUALNY

Załącznik nr 10 do SIWZ_(Wykaz sprzętu) Otwock_Zadanie nr 2 14.06.2018 ZMIANA – NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 11 do SIWZ_(Funkc.dodatkowe) 14.06.2018 ZMIANA

Załącznik nr 12 do SIWZ_(IPU) – Oprogramowanie 14.06.2018 ZMIANA+ Załącznik nr 4 do umowy RODO 14.06.2018 ZMIANA

Załącznik nr 12 do SIWZ_(IPU) – Sprzęt 14.06.2018 ZMIANA

Informacja dla Wykonawców-21.06.2018

Informacja dla Wykonawców-KIO 21.06.2018

Zawiadomienie o złożeniu odwołania + Odwołanie 25.06.2018 + uzupełnienie odwołania 26.06.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – Informacja dla Wykonawców-27.06.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu 27.06.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 29.06.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – Informacja dla Wykonawców 03.07.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu 03.07.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 05.07.2018

Modyfikacja SIWZ_03.07.2018 ZMIANA – SIWZ NIEAKTUALNE

Załącznik nr 1a do SIWZ 03.07.2018 ZMIANA – NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 6 do SIWZ_(Wykaz osób) 03.07.2018 ZMIANA

Załącznik nr 10 do SIWZ_(Wykaz sprzętu) Otwock_Zadanie nr 1 03.07.2018 ZMIANA – NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – Informacja dla Wykonawców 04.07.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu 04.07.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 06.07.2018

Modyfikacja SIWZ_04.07.2018 ZMIANA – SIWZ NIEAKTUALNE

Informacja dla Wykonawców 06.07.2018

Załącznik nr 1a do SIWZ 06.07.2018 ZMIANA – NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – Informacja dla Wykonawców-13.07.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu 13.07.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 18.07.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – Informacja dla Wykonawców-17.07.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu 17.07.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 20.07.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- Informacja dla Wykonawców-23.07.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu 23.07.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 26.07.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT-Informacja dla Wykonawców 27.07.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu 27.07.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 31.07.2018

Informacja dla Wykonawców 31.07.2018

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – Informacja dla Wykonawców 31.07.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu 31.07.2018

Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane 02.08.2018

Modyfikacja SIWZ_31.07.2018 ZMIANA

Załącznik nr 1a do SIWZ 31.07.2018 ZMIANA

Załącznik nr 1b do SIWZ_(Wykaz sprzętu) 31.07.2018 ZMIANA

Załącznik nr 10 do SIWZ_(Wykaz sprzętu) Otwock_Zadanie nr 1 31.07.2018 ZMIANA

Załącznik nr 10 do SIWZ_(Wykaz sprzętu) Otwock_Zadanie nr 2 31.07.2018 ZMIANA

Informacja z otwarcia ofert + Załącznik nr 8 do SIWZ_(Grupa Kapitałowa)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zadanie 1

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zadanie 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zadanie 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Zadanie 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Zadanie 1 opublikowane

Sprostowanie Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia – Zadanie 1

Opublikowane Sprostowanie Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Zadanie 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Zadanie 2

Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Zadanie 2

Ogłoszenie o modyfikacjach – Zadanie 1+ Ogłoszenie o modyfikacjach – Zadanie 1 opublikowane

Ogłoszenie o modyfikacjach – Zadanie 1 + Ogłoszenie o modyfikacjach – Zadanie 1 opublikowane[:]