[:pl]Przypomnienie o terminie składania ofert – ZP 2 – 2018 Budowa i wdrożenie – „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”[:]

[:pl]Szanowni Państwo,

 

Informujemy o zbliżającym się terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa i wdrożenie- „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock”. – znak sprawy ZP 2 -2018.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT – 06 sierpnia 2018 roku godz. 11:00.

 

Ofertę dla zadania 1 lub zadania 2 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock.

Szczegółowe informacje: https://www.zozmswia.pl/przetarg/zp-2-2018-budowa-i-wdrozenie-elektroniczna-platforma-uslug-medycznych-otwarty-otwock/[:]