[:pl]ZP 9-2019 Dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz dostawa urządzenia wielofunkcyjnego[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na dostawę komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz dostawę urządzenia wielofunkcyjnego.

Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu: „Elektroniczna platforma usług medycznych Otwarty Otwock” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Termin składania ofert – 05 lipca 2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – NIEAKTUALNA

Załącznik nr 1A do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 postępowania

Załącznik nr 1B do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 postępowania

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ- wykaz dostaw

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz oferowanych produktów dla Części 1 postępowania

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz oferowanych produktów dla Części 2 postępowania

Załącznik nr 9 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy – NIEAKTUALNY ZAŁĄCZNIK

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców 04.07.2019

Modyfikacja SIWZ

ZMIANA Załącznik nr 9 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Część 1 postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Część 2 postępowania[:]