[:pl]KONKURS – Pełnienie funkcji kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej[:]

[:pl]

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ) unieważnia konkurs ofert na: Pełnienie funkcji kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej

Szczegóły ogłoszenia znajdują się w zakładce KONKURSY https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-kierownika-orm-oraz-udzielanie-swiadczen-medycznych/

[:]