[:pl]Konkurs na Kierownika ORM oraz udzielanie świadczeń medycznych[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 )
ogłasza konkurs ofert na: Pełnienie funkcji kierownika Oddziału Rehabilitacji Medycznej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej

Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 22.11.2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Treść ogłoszenia pobierz TU tresc-ogloszenia-1_11_2016
Unieważnienie konkursu ofert unieważnienie

 

 [:]