KONKURS OFERT POD NAZWĄ „ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH ORAZ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHIATRII.”

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert pod nazwą „Zastępca Kierownika Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.”

Oferty należy składać do dnia 23.05.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/7460-2/