KONKURS OFERT POD NAZWĄ „ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCH ORAZ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHIATRII.”

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs ofert pod nazwą „Zastępca Kierownika Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.”

Oferty należy składać do dnia 23.05.2023 r. do godz. 10:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

ogłoszenie 2023.05.16

załącznik nr 1- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 2- istotne postanowienia umowy

załącznik nr 3- formularz ofertowy

załącznik nr 4- formularz cenowy

informacja o wyborze oferty 30.05.2023