[:pl]Konkurs na Zastępce Kierownika Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na zastępce Kierownika Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

Oferty należy składać do dnia 21.05.2019 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-zastepce-kierownika-oddzialu-leczenia-zaburzen-nerwicowych-pelnienie-funkcji-kierownika-oddzialu-rehabilitacji-medycznej-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychiatrii/[:]