[:pl]Konkurs na Zastępce Kierownika Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii [:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na zastępce Kierownika Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych  oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

Oferty należy składać do dnia 21.05.2019 r. do godz. 13:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

ogłoszenie lekarz OLZN- 09.05.2019

Informacja dla wykonawców[:]