[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii uzależnień oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień [:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii uzależnień oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Kierownika Poradni Leczenia Uzależnień

Oferty należy składać  do dnia 14.06.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zleceniodawcy.

Ogłoszenie- https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-w-zakresie-psychoterapii-uzaleznien-oraz-pelnienie-funkcji-kierownika-oddzialu-leczenia-uzaleznien/[:]