[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychoterapii uzależnień oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Kierownika Poradni Leczenia Uzależnień[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie psychoterapii uzależnień oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień oraz Kierownika Poradni Leczenia Uzależnień.

Oferty należy składać  do dnia 14.06.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zleceniodawcy.

Ogłoszenie- kierownik OLU

Modyfikacja ogłoszenia – kierownik OLU_modyfikacja

Informacja z otwarcia – Informacja [:]