[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja[:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych na potrzeby realizowanych zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Oferty należy składać w nieprzejrzystym do dnia 08.05.2017 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zleceniodawcy.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-superwizja/

 [:]