[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja [:]

[:pl]Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital  Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs ofert na: udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych na potrzeby realizowanych zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Oferty należy składać  do dnia 08.05.2017 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zleceniodawcy.
Ogłoszenie – superwizor

Zmiana terminu składania ofert – zmiana terminu

Unieważnienie – unieważnienie[:]