[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie rehabilitacji medycznej[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie rehabilitacji medycznej.

Oferty należy składać do dnia 18.04.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych-przez-lekarza-w-zakresie-rehabilitacji-medycznej/[:]