[:pl]Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie rehabilitacji medycznej [:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie rehabilitacji medycznej.

Oferty należy składać do dnia 18.04.2018 r. do godz. 14:00 w siedzibie Udzielającego Zamówienie.

Ogłoszenie-lekarz rehabilitacji

modyfikacja ogłoszenia 16.04.2018

zawiadomienie o unieważnieniu[:]