[:pl]Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 12.02.2018r. do godz. 14:00 w siedzibie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-stanowisko-zastepcy-dyrektora-ds-lecznictwa/[:]