[:pl]Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku .

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 12.02.2018r. do godz. 14:00 w siedzibie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

konkurs na zastępce Dyrektora ds. Lecznictwa[:]