Konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28.06.2019r. do godz. 14:00 w siedzibie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-stanowisko-pielegniarki-koordynujacej-oddzialu-leczenia-uzaleznien/