[:pl]Konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ ODDZIAŁU LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28.06.2019r. do godz. 14:00 w siedzibie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

ogłoszenie pielęgniarka koordynująca OLU

Konkurs został rozstrzygnięty.[:]