[:pl]Konkurs na Kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na Kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych

Oferty należy składać do dnia 22.07.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

https://www.zozmswia.pl/konkurs/konkurs-na-kierownika-oddzialu-leczenia-uzaleznien-i-poradni-leczenia-uzaleznien-oraz-udzielanie-swiadczen-zdrowotnych/[:]