[:pl]Konkurs na Kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych [:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku ogłasza konkurs na  Kierownika Oddziału Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych

Oferty należy składać do dnia 22.07.2019 r. do godz. 15:00 w siedzibie Udzielającego zamówienia.

ogłoszenie 11.07.2019[:]