[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Psycholog – specjalista psychoterapii/terapii uzależnień[:]

[:pl]

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Psycholog – specjalista psychoterapii/terapii uzależnień

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 24.03 2017 roku https://www.zozmswia.pl/konkurs/dyrektor-samodzielnego-publicznego-zakladu-opieki-zdrowotnej-szpitala-specjalistycznego-ministerstwa-spraw-wewnetrznych-w-otwocku-oglasza-konkurs-na-stanowisko-psycholog-specjalista-psycho/

[:]