[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Psycholog – specjalista psychoterapii/terapii uzależnień[:]

[:pl]Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku ogłasza konkurs na stanowisko: Psycholog – specjalista psychoterapii/terapii uzależnień

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie  w terminie do dnia 24.03 2017 roku – konkurs

Informacja o wynikach naboru – Informacja[:]