[:pl]Dostawa produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych[:]

[:pl]SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku zaprasza do złożenia oferty na: dostawę produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych i środków biobójczych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku.

Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego do dnia 07 lutego 2020 r. do godz.: 12:00

https://www.zozmswia.pl/konkurs/dostawa-produktow-leczniczych-materialow-opatrunkowych-wyrobow-medycznych-i-srodkow-biobojczych/[:]